Akční vozy

Předváděcí vozy

Skladové vozy

Ojeté vozy

Porsche Brno pomáhá lidem s poruchami komunikce


Porsche Brno pomáhá lidem s poruchami komunikce

Občanské sdružení LOGO, které jako jediné v ČR poskytuje komplexní soubor služeb pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a hybnosti a jejich rodinné příslušníky, zkvalitňuje své služby v oblasti terénní péče. Sdružení, díky sponzorskému daru, získalo nový osobní vůz, který bude sloužit k zajištění terénní služby. Tu OS LOGO poskytuje především malým dětem, které trpí poruchami komunikace, jako jsou vrozené vady, poruchy autistického spektra či opožděný vývoj řeči.

„Podstatou terénní služby je zajistit adekvátní péči dětem a rodinám přímo v domácím prostředí, protože konkrétní postižení jsou natolik závažná, že dojíždět do odborného zařízení je pro některé pacienty velice namáhavé a těžko realizovatelné. Význam terapie „přímo doma“ je zásadní nejenom z pohledu cestování, ale i efektivnějšího působení v prostředí, které dítě důvěrně zná. OS LOGO je v současné době jedinou organizací, která na úrovni města Brna a jeho  okolí, tuto formu terénní služby poskytuje,“ uvedl Jan Tomšej, předseda Občanského sdružení LOGO.   
Z pohledu terapeuta, v tomto případě logopeda, je zásadní provádět intervenci za pomocí řady speciálních pomůcek, bez kterých by terapie neměla odpovídající kvalitu. Přitom, spektrum pomůcek, které logoped potřebuje, je velice široké. Zahrnuje například audio-vizuální programy, hračky či alternativní komunikační systémy, které umožňují dětem kontakt s okolím. Diagnózy jednotlivých pacientů jsou natolik rozdílné, že terapeut musí mít při terénní péči neustále k dispozici řadu pomůcek, které by bez automobilu nebyl schopen převážet. „I když je auto již standardním vybavením každé české domácnosti, bylo pro nás luxusem, který si sdružení po dlouhou dobu nemohlo dovolit. Poděkování tak patří našim partnerům – firmě Strabag a Porsche Brno - bez kterých by tato služba nemohla být realizována,“ dodal Jan Tomšej.

 

   
   

 

Zleva: Jan Tomšej - Občasnké sdružení LOGO, Ing. Jakub Ostrý - Občanské sdružení LOGO, Petr Vašulka - vedoucí prodeje Škoda v Porsche Brno, Dana Růžičková - marketing Porsche Brno, Ing. Jan Hýzl - Strabag
 -

Zpět do archivu